Kontakt

Pokud byste nám chtěli zanechat vzkaz či máte dotazy týkající se areálů SARAP3, můžete nás kontaktovat na emailu: info@prazacka.cz, nebo na tel.čísle

222 592 061

 

Informace dle zákona č. 110/2019 Sb. a nařízení GDPR

Název

Úplný název povinného subjektu

Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716

Zkrácený název 

Sportovní a rekreační areály Praha 3 (SARAP3)
Důvod a způsob založení  

Příspěvková organizace

Organizační struktura Popis vnitřní organizační struktury povinného subjektu Organizační řád
Kontaktní spojení Kontaktní údaje povinného subjektu

SARAP3, Za Žižkovskou vozovnou 2716/19, 130 00, Praha 3

e-mail: info@prazacka.cz ,tel: 222 592 061

datová schránka: vpsdbjk

Případné platby lze poukázat

Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti ve prospěch povinného subjektu. 2000789389/0800 Česká spořitelna a.s.

IČO

Identifikační číslo povinného subjektu 63831481

DIČ

Daňové identifikační číslo povinného subjektu CZ63831481

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů: Ing. Radek Pomije MBA, kontaktní tel. 770 148 439, e-mail: pomije.radek@praha3.cz

Informace o zpracování osobních údajů